Wednesday, August 29, 2007

Puisi Mendoan (Bahasa Jawa)

Puisi ini didedikasikan untuk Arif Pitoyo anggota Masyarakat Penggemar Mendoan (Mapendo)

"Mas APi, mendoan asale soko tempe diiris-iris, digoreng nganggo glepung ora nganti tiris.

Esuk-esuk notol mendoan ora adoh rasane sosis. Awan-awan nggondol mendoan bisa nambah ceriwis.

Sore-sore mangan mendoan enaak abis, nyambi nyakot cengis, nganti raine mringis kaya si bengis lagi nangis, sing weruh miris, terus nggawe garis, ujare klambine sing tipis ben ora dirasuki iblis, nyatane sing teka si bathuk klimis, tangan kiwa muntir kumis, tangan tengen nggrayangi wentis, sing digrayangi gemeter-geter nganti atis, kepengin pipis.

Udakara suwe lelorone mbulet kaya kueh lapis, monthak-manthuk laksana lumpang lan linggis, nganti kembang kempis, persis manuk belibis mangan pakis."

Rempoa, 29 Agustus 2009

1 comment:

  1. masWig, ibunda anda asli orang Banjarharjo Brebes, Banjarharjo dikenal dua Keluarga Besar;1. Bani Arjali dan Bani Arifin (yang sekarang sudah bermetamorfosis menjadi Bani Utsman ) termasuk keluarga yang manakah anda, kalau saya Bani Arifin, Putra mbah Arifin (mbah Utsman adalah Penghulu pada jaman Bupati Pusponegoro)

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.